పాపుల జాబితాలో చేరకూడదని చేతులు కాల్చుకున్న యువకుని గాధ [వీడియో]

పాపుల జాబితాలో చేరకూడదని చేతులు కాల్చుకున్న యువకుని గాధ
https://youtu.be/glPEuAcNRsI [9 నిముషాలు]
వక్త: సయ్యద్ అబ్దుస్సలామ్ ఉమ్రి (హఫిజహుల్లాహ్)

మరిన్ని కధలు:
https://teluguislam.net/category/stories-kadhalu/

%d bloggers like this: