మూత్రం శుద్ధి చేసుకొని వెళ్లిన తర్వాత మూత్రం పడిందేమో అని ఫీలింగ్ వస్తుంది [ఆడియో]

https://youtu.be/WNEwhiFJCX8
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

మూత్రం శుద్ధి చేసుకొని వెళ్లిన తర్వాత మూత్రం పడిందేమో అని ఫీలింగ్ వస్తుంది. దీనికి పరిష్కారం ఎమన్నా ఉందా?

చాలా మంది ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. తప్పకుండ వినండి మరి

తహారా (శుద్ధి, శుచీశుభ్రత)
https://teluguislam.net/?p=606

%d bloggers like this: