ప్రతి రోజు 5 హజ్ లు & 1 ఉమ్రాకు సమానమైన పుణ్యం [వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/VQ2f_0CNr-Q

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْـحَاجِّ الْـمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْـمُعْتَمِر {أبوداود 558، صحيح الترغيب 320 حسن}

తమ ఇంటి నుండి వుజూ చేసుకొని ఫర్జ్ నమాజు చేయుటకు బయలుదేరే వ్యక్తికి ఇహ్రాం స్థితిలో ఉన్న హాజీ లాంటి పుణ్యం లభిస్తుంది. మరెవరయితే కేవలం సలాతుజ్జుహా ఉద్దేశ్యంతో లేస్తారో అతనికి ఉమ్రా చేసే వ్యక్తి లాంటి పుణ్యం లభిస్తుంది.

(అబూ ఉమామ ఉల్లేఖనం. అబూ దావూద్ 558, సహీ తర్గీబ్ 320)

%d bloggers like this: