‘అల్లాహ్ హాఫిజ్’ అని చెప్పడం ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) గారి సాంప్రదాయమా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[1 నిముషం ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: