సత్సంబంధం పెంచు వచనాలు أحاديث في التعامل الحسن [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[30 నిమిషాల వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) 
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia


[సలాం విశిష్టత , సలాంను సర్వ సామాన్యం చేయాలినుండి ][సామాజిక మర్యాదల ప్రకరణం నుండి]


%d bloggers like this: