మాకు ‘కట్నం’ వద్దు కానీ ‘జాహేజ్’ (కానుకలు) ఇవ్వండి అని అంటున్నారు పెళ్ళికొడుకు వాళ్ళు, ఇది సబబేనా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: