సూరయే బఖర పరిచయం, ఘనత & మొదటి పారా సారాంశం [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[18 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఖుర్’ఆన్ – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/quran/

%d bloggers like this: