ఖవారిజ్ అంటే ఎవరు? వారి లక్షణాలు ఏమిటి? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[31:13 నిముషాలు]
Who is Khawarij and What are their Characteristics?
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇస్లాం మరియు ముస్లిములకు చాలా నష్టం కలిగించిన దుష్ట వర్గాల్లో ఒకటి ’ఖవారిజ్‘. వారి గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి ముస్లిం బాధ్యత ఈ వీడియోలో సంక్షిప్తంగా వారి కొన్ని లక్షణాలు తెలుపబడ్డాయి. తెలుసుకోండి, వాటికి దూరంగా ఉండండి, ఇతరులకు తెలియజేయండి అల్లాహ్ మనందరికీ ప్రయోజనకరమైన ధర్మజ్ఞానం ప్రసాదించుగాక

బిద్అత్ (కల్పితాచారం) – Bidah – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/others/bidah/

%d bloggers like this: