మీ పిల్లలపై శాపనార్ధాలు పెట్టకండి [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[7:56 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు
సంతాన శిక్షణకై తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శి
https://teluguislam.net/?p=1697

%d bloggers like this: