హజ్రత్ ( حَضْرَة) అంటే అర్ధం ఏమిటి ? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:39 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: