శుక్రవారం (జుమా) రోజు సురయే కహఫ్ పారాయణం ఘనత [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [1:32 నిమిషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

kahaf-1

kahaf-2

పై రెండు హదీసులు : “మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]”నుండి
08. ఖురాన్ మహాత్యాల పుస్తకం (కితాబ్  ఫధాయిల్ అల్ -ఖురాన్) (47 పేజీలు)

ఇతరములు: 

%d bloggers like this: