తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 11 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 11
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం-11

1) ఇస్లాం ధర్మంలో స్థాయిలు ఎన్ని? అవి ఏవి?

A) అవి 1 – లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్
B) అవి 3 – ఇస్లాం – ఈమాన్ -ఇహ్ సాన్
C) అవి 2  – ఇస్లాం – ఈమాన్

2) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) వారిని ఎవరికంటే  కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించాలి?

A) భార్య బిడ్డలు కంటే ఎక్కువుగా
B) తల్లిదండ్రుల భార్య బిడ్డల సకల మానవుల మరియు సొంత ప్రాణం కంటే కూడా ఎక్కువుగా
C) ఇమామ్ ల అందరికంటే ఎక్కువుగా

3) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) వారి  ఉమ్మత్ (సమాజం) లో తొలి షహీద్ (అమరగతి) పొందినది ఎవరు?

A) ఉస్మాన్ (రజి అల్లాహు అన్హు)
B) ఉమర్ (రజి అల్లాహు అన్హు)
C) సుమయ్య  (రజి అల్లాహు అన్హ)

క్విజ్ 11. సమాధానాలు ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 9:46]


ఇతరములు 

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: