తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 10 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 10
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం -10

1) సమాధిలో అడిగే 3 ప్రశ్నలు ఏమిటి?

A) నీ పేరు ఏమిటి ? / నీ వంశం ఏమిటి ? /  నీ మతం ఏమిటి  ?
B) నీ నమాజు ఏది? / నీ ఉపవాసం ఏది ? / నీ జకాత్ ఏది ?
C) నీ ప్రభువు ఎవరు ? /నీ ధర్మం ఏమిటి ? / నీ ప్రవక్త ఎవరు ?

2) జిన్నాతులు దేనితో సృష్టించబడ్డాయి ?

A) మట్టితో
B) అగ్ని జ్వాలలతో
C) గాలితో

3) పుట్టే ప్రతీ శిశువు ఏ విశ్వాసంతో  పుడుతుంది?

A) ఏక దైవారాధనా  విశ్వాసం
B) తల్లిదండ్రుల యొక్క విశ్వాసం
C) బహు దైవారాధన యొక్క విశ్వాసం

క్విజ్ 10. సమాధానాలు ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 9:40]


ఇతరములు 

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: