తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 04 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 4
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం -4

1) మానవ జీవిత ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి ?

A] పుట్టుట – జీవించుట – చనిపోవడం
B] సుఖ సౌఖ్యాలను అనుభవించడం
C] కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధించుట.

2) పవిత్ర కాబా గృహం చుట్టూ దాసులు ప్రదక్షిణ చేయడాన్ని ఏమంటారు ?

A] సయీ
B] తవాఫ్
C] సలాహ్

3) దైవప్రవక్త (ﷺ) వారికి ముహమ్మద్ (ﷺ) తో పాటుగా ఖుర్ఆన్ మరో పేరుంది అది ఏమిటి?

A] రహ్మాన్
B] ఖలీల్
C) అహ్మద్

క్విజ్ 04. సమాధానాలు, విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 10:27]

%d bloggers like this: