తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 03 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం -3

1) పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం లో ” బిస్మిల్లాహ్ హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్” తో ప్రారంభం కాని సురాహ్ ఏది?

A) 80 వ సురాహ్ అబస
B) 9వ సురాహ్ తౌబా
C) 19 వ సురాహ్ మర్యం

2) నరకంలో అగ్నిశిక్ష తో పాటుగా ఈ శిక్షా స్థలం కూడా ఉంటుంది అది ఏది ?

A) అతి చెడ్డ వాసన గల ప్రత్యేక చోటు
B) ఒంటరిని చేసి శిక్షించే చోటు
C) అతి చలితో బాధించే శిక్షా స్థలం

3) అల్లాహ్ ఎక్కడ  ఉన్నాడు?

A) ఏడూ ఆకాశాలపై గల అర్ష్ అనే సింహాసనం పై ఉన్నాడు
B) మక్కా లోనే  ఉన్నాడు
C) అన్ని చోట్లా ఉన్నాడు

4) దైవప్రవక్త (ﷺ) వారికి ప్రవక్త పదవి లభించే నాటికి ఆయన (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) వయస్సు ఎన్ని సంవత్సరాలు?

A) 55
B) 63
C) 40

5) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ) ఎక్కడ పుట్టారు ?

A] మదీనా
B] మక్కా
C] సిరియా

క్విజ్ 03. సమాధానాలు & విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 6:50]

%d bloggers like this: