తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 05 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 5
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 5

1) “ఇబ్లీస్” అంటే ఎవరు?

A) మానవుడు
B) జిన్
C) దైవదూత

2) దైవప్రవక్త ఈసా(అలైహిస్సలాం) గారి సహచరులను ఖుర్ఆన్ లో ఏమని ప్రస్తావించటం జరిగింది?

A) ముహాజిర్
B) అన్సారీ
C) హవారియ్యూన్

3) అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు మ్రొక్కుబడి చేస్తే అది ఎలాంటి చర్య అవుతుంది?

A) షిర్క్ (భాగస్వామ్యం)
B) బిద్అత్ (నూతన ఆచారం)
C) సవాబ్ (పుణ్యకార్యం)

క్విజ్ 05. సమాధానాలు,విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 10:56]

%d bloggers like this: