చెడు కలలు వస్తే ఏమి చెయ్యాలి? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[6:08 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.


చెడు కల వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి?

  • అప్పడి దాక పడుకున్న దానికి భిన్నంగా అంటే కుడి వైపు ఉంటే ఎడమ వైపు, ఎడమ వైపు ఉంటే కుడి వైపుకు మరలి నిద్రపోవాలి.
  • ఎడమవైపు మూడు సార్లు ఉమ్మాలి.
  • షైతాన్ మరియు చెడు కలల నుండి అల్లాహ్ శరణు కోరుకోవాలి.
  • ఈ చెడు కల గురుంచి ఇతరులకు చెప్పకూడదు.

దుఆలు 

bad-dreams-1 చెడు కలలు

[హిస్నుల్ ముస్లిం, సంకలనం: షేఖ్‌ సయీద్‌  అల్‌ ఖహ్తాని , అనువాదం: జఫరుల్లాహ్‌ ఖాన్‌ నద్వీ]


bad-dreams-2 చెడు కలలు

%d bloggers like this: