తెలుగు ఖురాన్ యాప్ (Telugu Qur’an App)

(1) క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీది క్లిక్ చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండిhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran

ఐఫోన్ వాళ్ళు క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చెయ్యండి :
https://itunes.apple.com/us/app/al-quran-tafsir-by-word/id1437038111

(2) యాప్ ఓపెన్ చేసిన తరువాత క్రింది విధంగా కనపడుతుంది

(3) పైన బొమ్మలో సూరహ్ ఫాతిహా లేదా ఇంకా ఏదైనా సూరహ్ క్లిక్ చెయ్యండి

quran app telugu -3

(4) పైన బొమ్మ లో A మీద క్లిక్ చేస్తే క్రింద బొమ్మ వస్తుంది

(5) పైన బొమ్మలో తెలుగు ట్రాన్స్ లేషన్ (దివ్య ఖురాన్ సందేశం) సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఆయత్ కి తెలుగు అర్ధం చదువుకోవచ్చు

%d bloggers like this: