తెలుగు ఖురాన్ యాప్ (Telugu Qur’an App) – అహ్సనుల్ బయాన్ & దివ్య ఖురాన్ సందేశం

అల్ హమ్ దు లిల్లాహ్ , గొప్ప శుభవార్త. ఇప్పుడు అహ్సనుల్ బయాన్ తెలుగు అనువాదం కూడా కూడా ఈ యాప్ లో జత చేసారు

Al Quran (Tafsir& by Word) – ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఫేమస్ యాప్. ఇంగ్లిష్ తెలిసిన వారు తఫ్సిర్ ఇబ్న్ కసీర్ చదవచ్చు. అలాగే ప్రతి పదానికి అరబిక్ అర్ధం, దాని అరబీ మూల పదం, ఇంకా అది ఎక్కెడెక్కడ వచ్చింది అని తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మేము సూచించిన మేరకు అహ్సనుల్ బయాన్ అనువాదం రీసెంట్ గా జత చేసారు.

(1) క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీది క్లిక్ చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండిhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran

ఐఫోన్ వాళ్ళు క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చెయ్యండి :
https://itunes.apple.com/us/app/al-quran-tafsir-by-word/id1437038111

(2) యాప్ ఓపెన్ చేసిన తరువాత క్రింది విధంగా కనపడుతుంది

(3) పైన బొమ్మలో సూరహ్ ఫాతిహా లేదా ఇంకా ఏదైనా సూరహ్ క్లిక్ చెయ్యండి

quran app telugu -3

(4) పైన బొమ్మ లో A మీద క్లిక్ చేస్తే క్రింద బొమ్మ వస్తుంది

(5) పైన బొమ్మలో తెలుగు ట్రాన్స్ లేషన్ (అహ్సనుల్ బయాన్ లేదా దివ్య ఖురాన్ సందేశం) సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఆయత్ కి తెలుగు అర్ధం చదువుకోవచ్చు

%d bloggers like this: