తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు [ఆడియో సిరీస్]

[27 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

చిన్న ఆడియో క్లిప్పులు:

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0-RlVWf-h75RCvE0mqveai

ఆడియో mp3:

  1. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు 【1 వ భాగం】[3 నిముషాలు]
  2. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు 【2 వ భాగం】 [3 నిముషాలు]
  3. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు 【3 వ భాగం】 [2 నిముషాలు]
  4. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు 【4 వ భాగం】 [3 నిముషాలు]
  5. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు 【5 వ భాగం】[8 నిముషాలు]

ఇతరములు :

%d bloggers like this: