మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కండి (Join TeluguIslam Whatsapp Group)

అస్సలాము అలైకుం వ రహమతుల్లాహి వ బరకాతుహు.

teluguislam whatsapp group invite

ఈ క్రింది లింక్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు మా వాట్సాప్ గ్రూపులో చేరవచ్చు:

https://chat.whatsapp.com/JYb4QhZ4Hlu5Ek076Xx4fJ

ఆహ్వాన లింక్‌ను మీ కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు పంపించండి, బారక్ అల్లాహ్ ఫీకుమ్.

[“మంచికి మార్గనిర్దేశం చేసేవారికి దాని చేసినవారికి సమానమైన బహుమతి ఉంటుంది” – సహీహ్ ముస్లిం వాల్యూమ్ 3, నం .4665]

%d bloggers like this: