ఉదయం, సాయంత్రం, పడుకొనే ముందు చదివే గొప్ప దుఆ (ఆడియో)

మూడు సమయాల్లో ఒక చిన్న దుఆ కానీ భావం గొప్పది

allaahumma fatir as-samaavati-2-telugu

ఆడియో వినండి :

వక్త :- ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

%d bloggers like this: