నమాజు కొరకై 11 చిన్న సూరాలు నేర్చుకోండి తెలుగులో

11-short-surahs-quranఅంశాల నుండి : నవముస్లిం మార్గదర్శిని, దారుస్సలాం పుస్తకాలయం

తెలుగులో సూరా ఎలా చదవాలి మరియు సూరా అర్ధం

[ఇక్కడ చదవండి/ PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

 

This entry was posted in Qur'an (ఖురాన్), Salah (నమాజు, ప్రార్ధన). Bookmark the permalink.