పరలోకం – Belief in the Hereafter [పుస్తకం]

paralokam

Published by: The Cooperative office for call and guidance, Riyadh, Saudi Arabia, Under the Superision of Ministry of Isamic Affairs Endowment and Call and Guidance. ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ఈ పుస్తకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రూపొందించిన వీడియో పాఠాలు :

%d bloggers like this: