వుజూ సాంప్రదాయాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[17 నిమిషాల వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) 
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia


వుజూ సాంప్రదాయాలు
వుజూ సాంప్రదాయాలు
వుజూ సాంప్రదాయాలు
వుజూ సాంప్రదాయాలు


ఇది శత సాంప్రదాయాలు (100 Sunnah) అను పుస్తకం నుండి తీసుకోబడింది

ఇతరములు:

వుజూ ఘనత (فضل الوضوء) [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

కేవలం వుజూ ద్వారా మీరు అనేకానేక పుణ్యాలు పొందవచ్చును ఆ పుణ్యాల గురించి ఈ వీడియోలో వినండి, చూడండి.

[6 నిమిషాల వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) 
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

ఎవరు నా పద్ధతి ప్రకారం వుజూ చేసి, మనసులో ఎలాంటి (ప్రాపంచిక) ఆలోచనలు రానివ్వకుండా పూర్తి ఏకాగ్రతతో రెండు రకాతులు నమాజు చేస్తారో

135. హజ్రత్ ఉస్మాన్ (రధి అల్లాహు అన్హు) బిన్ అఫ్ఫాన్ గురించి ఉల్లేఖకులు ఇలా తెలిపారు :-

హజ్రత్ ఉస్మాన్ (రధి అల్లాహు అన్హు) ఒక చెంబులో నీళ్ళు తెప్పించి, మొదట తన రెండు ముంజేతులపై నీళ్ళు పోసి కడుక్కున్నారు. తరువాత కుడి చేతిని చెంబులో ముంచి, (పిడికెడు నీళ్ళతో) నోరు పుక్కిలించారు. అలాగే ముక్కులోకి నీళ్ళు ఎక్కించి శుభ్రపరుచుకున్నారు. ఆ తరువాత మూడుసార్లు ముఖం కడుక్కున్నారు. దాని తరువాత మూడుసార్లు చేతులు మోచేతుల దాకా కడుక్కున్నారు. దాని తరువాత తడి చేతులతో తల తుడుచుకున్నారు. ఆ పై రెండు కాళ్ళు చీలమండలం వరకు మూడుసార్లు కడుక్కున్నారు. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రవచించారని తెలిపారు – ” ఎవరు నా పద్ధతి ప్రకారం వుజూ చేసి, మనసులో ఎలాంటి (ప్రాపంచిక) ఆలోచనలు రానివ్వకుండా పూర్తి ఏకాగ్రతతో రెండు రకాతులు నమాజు చేస్తారో అతని (ఆ తరువాయి నమాజు వరకు) జరగబోయే పాపాలు క్షమించబడతాయి.” (*)

[సహీహ్ బుఖారీ : 4 వ ప్రకరణం – వుజూ, 24 వ అధ్యాయం – అల్ ఉజూయేసలాసన్ సలాసా]

(*) ఇక్కడ ‘పాపాలు’ అంటే చిన్న చిన్న పాపాలు అని అర్ధం; పెద్ద పాపాలు కాదు. (అనువాదకుడు)

శుచి, శుభ్రతల ప్రకరణం – 3 వ అధ్యాయం – వుజూ చేసే విధానం, దాని సమగ్ర స్వరూపం. మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1, సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

%d bloggers like this: