ఉపవాసపు సంకల్పం (నియ్యత్) ఎప్పుడు చేయాలి? [వీడియో]

[సురక్షిత యూట్యూబ్ లింక్: https://safeYouTube.net/w/EwJq]

ఫర్జ్ ఉపవాసము యొక్క నియ్యత్ (సంకల్పం) ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు?
నఫిల్ ఉపవాసము యొక్క నియ్యత్ ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు?

విధిగా ఉండవలసిన ఉపవాస సంకల్పం (నియ్యత్) ఉషోదయానికి(ఫజ్ర్) ముందు రాత్రి వేలలో ఏ సమయంలోనైనా చెయ్యాలి. అయితే నఫిల్ ఉపవాస సంకల్పం ఏమీ తిన త్రాగ కుండా ఉన్న వ్యక్తి పొద్దెక్కిన తర్వాత కూడా చేయవచ్చును.

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Video Courtesy: Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

%d bloggers like this: