త్రాసు(మీజాన్)ను బరువు చేసే సత్కార్యాలు [పుస్తకం & వీడియోలు]

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి 
త్రాసు (మీజాన్) ను బరువు చేసే సత్కార్యాలు – 139 పేజీలు  [PDF]

త్రాసు(మీజాన్)ను బరువు చేసే సత్కార్యాలు – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1YzZIOtmpGXkoPP02bnls6

పుస్తక పరిచయ తొలి పలుకులు:

ముస్లిం తన పుణ్యాల అకౌంట్‌ పెరుగుతూ ఉండాలని చాలా కాంక్షిస్తాడు. అందుకు మరియు ప్రళయదినాన తన పుణ్యాల త్రాసు బరువుగా ఉండుటకు తన ఇహలోక జీవితంలో సాధ్యమైనంత వరకు అధికంగా పుణ్యాలు సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరి పుణ్యాల త్రాసు బరువుగా ఉంటుందో వారే గొప్ప అదృష్టం పొందుతారు, ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ అతనికి దురదృష్టం అనేది ఉండదు, తద్వారా మనసు మెచ్చిన విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ ఉన్నతమైన స్వర్గవనంలో ఉంటాడు. అల్లాహ్‌ ఇలా తెలిపాడు:

ఎవరి త్రాసు పళ్ళాలు బరువుగా ఉంటాయో అతను మనసు మెచ్చిన భోగభాగ్యాలతో కూడిన జీవితంలో ఉంటాడు. మరెవరి త్రాసు పళ్ళాలు తేలికగా ఉంటాయో అతని నివాస స్థానం ‘హావియా’ అవుతుంది, అదేమిటో (హావియా అంటేమిటో) నీకేం తెలుసు? అది దహించివేసే అగ్ని. (ఖారిఅహ్‌ 101:6-11).

అనేక మంది ఇహలోకంలో ధనవంతులు కావాలనుకుంటారు. అందుకోసం తమ సిరిసంపదల పెంపుదల మరియు త్వరగా ఐశ్వర్యవంతులు అయ్యే సూచనలు సూచించే పుస్తకాలు ఎన్నుకొని శ్రద్ధగా చదువుతూ ఉండడం చూస్తుంటాము.

అలాంటప్పుడు మనం కూడా ఎన్నటికీ అంతం కాని, దోచుకోబడని ధనం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది. ధనం సమకూర్చడానికి కాంక్షించే విధంగా సత్కార్యాలు సమకూర్చడానికి కాంక్షించాలి. ఇహలోక సంపద అంతం అవుతుంది. సదా ఉండదు. పరలోక సంపద శాశ్వాతమైనది, అంతం కానిది. ఇహలోకంతో పాటు పరలోకంలో కూడా మనం ధనికులవడం ఏ మాత్రం పాపం కాదు. అల్లాహ్‌ గొప్ప నిరపేక్షాపరుడు, ధనవంతుడు, ఉదారుడు.

నీవు త్వరగా పరలోక ధనవంతుడివి కాదలచుకుంటే త్రాసును బరువుగా చేసే సత్యార్యాల వెంట పడాలి. అల్లాహ్‌ దయతో ఈ పుస్తకం నీ త్రాసును బరువుగా చేసే సత్యార్యాల వైపునకు నీకు దారి చూపుతుంది.

అందుకు ప్రతి ముస్లిం, విద్యనభ్యసించడం మరియు అభ్యసించిన విద్యను ఆచరణలోకి తీసుకురావడంలో అలసటకు, అశ్రద్ధకు గురికాకూడదు. ఎంతో మంది నీ ముందు ఉన్న ఈ పుస్తకంలోని ఘనతల పట్ల అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. వాటిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయరు, వాటి గురించి ప్రశ్నించే, వెతికే ప్రయత్నమూ చేయరు. అందుకు అల్లాహ్‌ యొక్క గొప్ప వరం; అల్లాహ్‌ మనకు ధర్మం, సత్యం నేర్పాడు. దాని వైపునకు మార్గం చూపాడు, ఇక ఆ ధర్మం, సత్యం పట్ల మనకు సంపూర్ణ ప్రేమ కలగాలని, అది మన హృదయాలకు శోభాయమానంగా అవ్వాలని వాటిని ఎల్లవేళల్లో ఆచరణలో ఉంచుటకు అల్లాహ్‌ తో దుఆ చేయాలి, ఇది మనకు ఆ రోజు తప్పకుండా లాభాన్నిస్తుంది ఏ రోజయితే దుర్మార్గుడు, విద్య నేర్చుకోనివాడు. మరియు ఆచరించనివాడు తన చేతులను కొరుకుతూ ఇలా అంటాడు: అయ్యో! నేనీ పరలోక జీవితం కోసం ముందుగానే సత్కార్యాలు చేసుకొని ఉంటే ఎంత బావుండేది? ఇది గంభీరమైన (సీరియస్) విషయం, పరిహాసం (జోక్) కాదు. శాశ్వతంగా స్వర్గంలో లేదా శాశ్వతంగా నరకంలో ఉండవలసి ఉంటుంది. అల్లాహ్‌ ఆ నరకం నుండి మనందరినీ రక్షించుగాక!

విషయ సూచిక:

తొలిపలుకులు

1వ కార్యం: మాటల్లో, చేతల్లో సంకల్పశుద్ధి 
2వ కార్యం: సద్వర్తన
3వ కార్యం: అల్లాహ్‌ కొరకు కోపాన్ని దిగమింగుట
4వ కార్యం: జనాజ వెంట వెళ్ళడం, జనాజ నమాజు చేయడం
5వ కార్యం: కనీసం పది ఆయతులైన సరే పఠిస్తూ తహజ్జుద్‌ నమాజు చేయటం

6వ కార్యం: తహజ్జుద్‌ కు సరిసమానమైన సత్కారాలు

7వ కార్యం: ఖుర్‌ఆన్‌ కంఠస్తం & పారాయణం చేయడం

8వ కార్యం: సదఖ (దానం)

 • ఘనత గల సదఖాలు

9వ కార్యం: సదఖాకు సమానమైన సత్కార్యాలు

 • (1) ఎవరికైనా ఉత్తమరీతిలో అప్పు ఇవ్వడం
 • (2) అప్పు చెల్లించడం కష్టంగా ఉన్నవారికి వ్యవధినివ్వడం

10వ కార్యం: ఆలుబిడ్డలపై ఖర్చు ముద్దు, పిసినారితనం వద్దు
11వ కార్యం: లైలతుల్‌ ఖద్ర్లో ఖియాం చేయుట
12వ కార్యం: బజారులో వెళ్ళినప్పుడు చదివే దుఆ
13వ కార్యం: అల్లాహ్‌ స్మరణ (జిక్ర్)

14వ కార్యం: అల్లాహ్‌ గ్రంథంలో గొప్ప ప్రతిఫలం లేదా పెద్ద పుణ్యాల వాగ్దానం చేయబడిన సత్కార్యాలు

 • (1) అల్లాహ్, ఆయన గ్రంథాలను, ప్రళయదినాన్ని విశ్వసించుట, నమాజు స్థాపించుట, జకాత్‌ చెల్లించుట
 • (2) దానధర్మాలు చేయడం, మంచిని ఆదేశించడం మరియు ప్రజల మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడం
 • (3) అల్లాహ్‌ తో చేసిన వాగ్గానాన్ని నెరవేర్చడం
 • (4) చూడకుండానే అల్లాహ్‌ కు భయపడడం
 • (5) అల్లాహ్‌ విధేయత, సత్యత, సహనం, అణకువ, ఉపవాసం
 • (6) తహజ్జుద్‌ నమాజ్‌ చేయుట
 • (7) ప్రవక్త సమక్షంలో చిన్నస్వరంతో మాట్లాడుట
 • (8) జిహాద్‌ ఫీ సబీలిల్లాహ్‌

15వ కార్యం: సహనం

 • (1) అల్లాహ్  విధేయతలో సహనం
 • (2) అల్లాహ్  అవిధేయతకు దూరంగా ఉంటూ సహనం
 • (3) అల్లాహ్  విధివ్రాతలోని కష్టాలపై సహనం

16వ కార్యం: జిహాద్‌ కు సమానమైన సత్కార్యాలు

 • (1) వితంతువు మరియు నిరుపేదల బాగోగులు చూడటం
 • (2) జిల్‌ హిజ్జ మొదటి దళలో సత్కార్యాలు
 • (3) నమాజ్‌ ఆలస్యంగా చేయకండి
 • (4) ఒక నమాజ్ తర్వాత మరో నమాజ్‌ కొరకు వేచి ఉండుట
 • (5) తల్లిదండ్రుల పట్ల సద్వర్తన
 • (6) దానదర్శాలు సమకూర్చడం
 • (7) భిక్షాటన చేయకుండా ఉండటానికి మరియు.. సంపాదించుట
 • (8) విద్యాభ్యాసం
 • (9) హజ్ మరియు ఉమ్రా
 • (10) సంక్షోభ (ఫిత్న)లో ప్రవక్త సున్నతులను అనుసరించుట
 • (11) ప్రతి నమాజు తర్వాత సుబ్‌ హానల్లాహ్‌, అల్‌ హందులిల్లాహ్‌, అల్లాహు అక్బర్‌ పలుకడం
 • (12) వంద సార్లు అల్‌ హందులిల్లాహ్‌ పలకడం
 • (13) అల్లాహ్‌ను షహాదత్‌ (వీరమరణం) కోరుట

ఈ కష్టాలు ఎదుర్కునేవారు షహీద్‌ పుణ్యం పొందుతారు

 • 1- ప్లేగ్‌ (మహామారి వ్యాధి)లో చనిపోవుట
 • 2- తన ధనసంపదలను కాపాడుతూ చనిపోవుట
 • ౩- తన ప్రాణాన్ని, ధర్మాన్ని, భార్యబిడ్డల్ని కాపాడుతూ చనిపోవుట
 • 4- Pleurisy రోగంతో చనిపోవడం
 • 5- సముద్రంలో తలతిరుగుట & అందులో మునిగి చనిపోవుట
 • 6- కడుపు నొప్పితో లేదా ఏదైనా కట్టడం కూలి చనిపోవుట
 • 7- కాలిపోయి, గర్భ, బాలంత స్థితిలో స్త్రీ చనిపోవడం
 • 8- సిల్‌ రోగంలో చనిపోవడం

17వ కార్యం: అల్లాహ్‌ కు అతి ప్రియమైన కార్వం

 • [1] ప్రజల్లో సంతోషాన్ని ప్రవేశింపజేయుట, కష్టాలు తొలగించుట
 • [2] ప్రజలకు అవస్త కలిగించకుండా ఉండుట
 • [3] మనిషి తన హృదయాన్ని అన్యాయం, అత్యాచారం మరియు కపటము, ఈర్ష్యలు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుట
 • [4] బంధుత్వం తెంచేవారితో పెంచుకొనుట, ఇవ్వనివారికి ఇచ్చుట మరియు ప్రతీకారం తీర్చుకోక పోవుట
 • [5] అల్లాహ్‌ స్మరణ & ప్రశంసలతో నాలుకను తడిగా ఉంచాలి
 • [6] అల్లాహ్‌ భయంతో కంటితడి పెట్టుకోవటం
 • [7] నమాజ్‌ ఆరంభంలో చదివే దుఆ
 • [8] ఎడతెగకుండా చేసే కొంచమైన సత్కార్యం ఎక్కువగా చేసి వదిలేసే సత్కార్యానికంటే ఎంతో ఉత్తమం

18వ కార్యం: అల్లాహ్‌ వైపునకు ఆహ్వానించుట
19వ కార్యం: త్రాసు బరువుగా ఉండాలన్న తపన

సత్కార్వాల మధ్య ఘనత భేదం

త్రా సును తేలికగా చేసే కార్యాలు

పాపాల రకాలు

 • ప్రథమం: చిన్న పాపాలు
 • ద్వితీయం: ఘోర పాపాలు
 • తృతీయం; సత్కార్యాలను నశింప(వృధా) చేసే దుష్కార్యాలు

అతిముఖ్యమైన ముహ్‌ బితాతుల్‌ ఆమాల్‌

(1) షిర్క్‌, కుఫ్ర్, రిద్దత్‌

 • షిర్క్‌, కుఫ్ర్‌, రిద్దత్‌ కు సంబంధించిన కొన్ని రకాలు
 • ధర్మం మరియు ధర్మ అవలంబికులతో పరిహాసమాడుట
 • ధర్మం, దర్మ విషయాలను అసహ్యించుకొనుట
 • అల్లాహ్‌ కు ఇష్టంలేని పాపాల వెంట పడి, అల్లాహ్‌ కు ఇష్టమైన పుణ్యాలను అసహ్యించుకొనుట

(2) చూపుగోలుతనం, ప్రదర్శనాబుద్ది = చిన్న షిర్క్‌
(3) అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్తను మించిపోకండి
(4) అల్లాహ్‌ ఫలాన వ్యక్తిని క్షమించడని ప్రమాణం చేయుట
(5) అస్ర్‌ నమాజ్‌ విడనాడుట
(6) ఏకాంతంలో నిషిద్ధ కార్యాలుచేయుట
(7) కుక్కను పెంచడం
(8) జ్యోతిష్యుడ్ని ప్రశ్నించడం
(9) జ్యోతిష్కుడు మరియు మాంత్రికులను నమ్మట
(10) మత్తు సేవించుట
(11) ప్రజల హక్కు కాజేసుకొనుట వారిపై దౌర్జన్యం చేయుట
(12) దుష్ప్రవర్తన 
(13) ఒక ముస్లింను అవమానపరచడం
(14) ముజాహిద్ ఇంటివారి పట్ల ద్రోహానికి పాల్పడడం
(15) ఆత్మహత్య
(16) అనవసరంగా భార్య భర్తకు అవిధేయత చూపుట మరియు ప్రజలు ఇష్టపడని ఇమాం (నాయకుడు, నమాజు చేయించే వ్యక్తి).
(17) ఉపకారం, దానం చేసి ఎత్తిపొడుచుట
(18) చీలమండల కంటే క్రింద వస్త్రాలు ధరించుట, ఉపకారం చేసి ఎత్తిపొడుచుట, అబద్దపు ప్రమాణంతో సరుకు అమ్ముట

ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి : త్రాసు (మీజాన్) ను బరువు చేసే సత్కార్యాలు – 139 పేజీలు  [PDF]

 

%d bloggers like this: