ఖుర్ఆన్ పారాయణం (అల్లాహ్ సామీప్య మార్గాలు) [వీడియో]

ఖుర్ఆన్ పారాయణం (అల్లాహ్ సామీప్య మార్గాలు) [వీడియో]
https://youtu.be/nUGgrPzjoSU [4 నిముషాలు]
వక్త: షేఖ్ అబ్దుల్ గఫ్ఫార్ ఉమ్రీ (హఫిజహుల్లాహ్)

అల్లాహ్ సామీప్య మార్గాలు [వీడియో]
అల్లాహ్ కు దగ్గర కావాలనుకుంటున్నారా? అల్లాహ్ ప్రేమించేవారిలో, ఇష్టపడేవారిలో చేరాలనుకుంటున్నారా? మరి అల్లాహ్ సామీప్యం పొందడానికి మార్గాలు ఏమిటి? అల్లాహ్ సామీప్యం పొందితే కలిగితే గొప్ప ప్రయోజనాలు ఏమిటి? తప్పక విని ప్రయోజనం పొందండి. మరియు మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి ఇన్ షా అల్లాహ్

%d bloggers like this: