ముస్లిం వ్యవహార శైలి (ఆదాబ్) [పుస్తకం]

ముస్లిం వ్యవహార శైలి [పుస్తకం]
: Muslim Vyavahara Shaili
: Zafarullah Khan Jamia Nadvi

సంకలనం: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్)
[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [163 పేజీలు] [ఫైల్ సైజు: 2.5 MB] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ]

అన్ని చాఫ్టర్లు PDF లింకులు గా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. లింక్ క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా చదవవచ్చు.

చాఫ్టర్లు

 1. శుచీ శుభ్రతలు [21p]
 2. సిగ్గు, బిడియం [11p]
 3. సత్యం [5p]
 4. అబద్ధం (అసత్యం) [7p]
 5. అమానత్ (అప్పగింతలు) [5p]
 6. సలాము చెప్పే విధానం [10p]
 7. ఇతరుల వద్దకు పోయే మరియు అనుమతి కోరే నియమాలు [9p]
 8. సభ, సమావేశం మర్యాదలు [6p]
 9. ఆవలింతలు [3p]
 10. తుమ్ములు [7p]
 11. భోజన మర్యాదలు [9p]
 12. ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే మరియు మేల్కొనే విధానం [15p]
 13. వివాహ విధానం మరియు దాని ప్రాముఖ్యత [18p]
 14. అంత్యక్రియలు  [25p]

విషయసూచిక

1. శుచీ శుభ్రతలు 

 • తహారత్ మూడు విధాలు 
 • పరిశుభ్రత ప్రాముఖ్యత 
 • మరుగు దొడ్డికి పోయే విధానం 
 • విధిగా స్నానం చేయవలసినవారు 
 • బహిష్టు, పురిటి రక్తం 
 • మృతదేహం 
 • ఇస్లాం స్వీకరిచిన వారు స్నానం చెయ్యాలి? 
 • జుమా (శుక్రవారం) నాటి (గుసుల్) స్నానం 
 • స్నానం (గుసుల్) చేయు పద్దతి 
 • వుజూ ప్రాముఖ్యత 
 • వుజూ ఘనత 
 • స్నానానికై లేక వుజూకై శుభ్రమైన నీరు 
 • మిస్వాక్ చేయడం (పండ్లు తోమడం) 
 • సంకల్పం (నియ్యత్) 
 • తస్మియా (బిస్మిల్లాహ్) 
 • వుజూ చేసే విధానము 
 • వుజూ చేసిన తరువాత దుఆ 
 • వుజూను భంగపరిచే విషయాలు 
 • మర్మాంగాన్ని తాకడం వలన వుజూ భగ్నమవుతుంది 
 • ఒంటె మాంసము తినటం వలన వుజూ భగ్నమవుతుంది 
 • తయమ్ముమ్ అంటే? 
 • తయమ్ముమ్ చేయు పద్ధతి 
 • మేజోళ్లపై మసహ్ చేయటం 
 • మేజోళ్లపై మసహ్ చేసే గడువు 
 • నీటిని వృధా చేయకూడదు 

2. సిగ్గు, బిడియం 

 • సిగ్గు, బిడియాల ఔన్నత్యం 
 • హజ్రత్ ఫాతిమా (రదియల్లాహు అన్హా) గారి బిడియం 
 • ప్రవక్త గారి భార్యలు పాటించిన బిడియం 
 • ప్రవక్త అనుచరులు పాటించే సిగ్గు 

3. సత్యం 

 • ప్రవక్తలు ఎల్లప్పుడు నిజమే పలికేవారు 
 • సత్యం అనే పదాన్ని మూడు రకాలు మనం విభజించవచ్చును
  • 1. ఒక ముస్లిం అల్లాహ్ పట్ల సత్య విధేయుడిగా ఉండాలి
  • 2. తన విషయంలో కూడా సత్యానికి అనుగుణంగా ఉండాలి
  • 3. సత్యాన్నే తమ జీవన శైలిగా చేసుకున్నవారి ఘనత 

4. అబద్ధం (అసత్యం) 

 • ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారిపై అబద్ధాలు అంటగట్టేవారు 
 • వంచకులు అసత్యవాదులు 
 • ప్రజల మధ్య ప్రచారం చేసే అసత్యాలు  
 • నవ్వించటానికి అబద్దాలు చెప్పకూడదు 
 • చిన్న పిల్లలలో సరదాగా కూడా అబద్దాలాడకూడదు 
 • అబద్ధాలు మూడు కారణాల వలన చెప్పవచ్చును 

5. అమానత్ (అప్పగింతలు)

6. సలాము చెప్పే విధానం 

 • సలాము వలన ప్రేమభిమానాలు మెరుగుపడుతాయి 
 • సలాము చెప్పటం సున్నతు, ఆ సలాముకు జవాబు చెప్పటం వాజిబు 
 • మల, మూత్ర విసర్జన సమయంలో సలాము చెప్ప కూడదు, దానికి బదులు కూడా చెప్పకూడదు 
 • ప్రతి సలామ్, సలామ్ చేప్పేవారికంటే గొప్పగా చెప్పాలి 
 • ముసాఫహా (కరచాలనం) విశిష్టత 
 • పరస్త్రీలకు సలాము చెప్పవచ్చునా? 
 • ఇంట్లో వెళ్లినప్పుడు సలాము చెప్పడం అభిలషణీయం 
 • సలాము చెప్పి పంపిన వారికి జవాబు ఎలా ఇవ్వాలి? 
 • సవారిపై ఉన్నవాడు నడిచేవాడికి సలామ్ చెయ్యాలి 
 • మూడుసార్లు సలామ్ చెప్పవచ్చును 
 • నమాజు చేస్తుండగా సలామ్ కు జవాబు చేతి వేళ్ళతో సైగ చెయ్యాలి 
 • సలామ్ చేసిన తరువాత మరలా సలామ్ చెయ్యాలంటే 
 • నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి వద్ద సలామ్ చెప్పే విధానం 
 • కరచాలనం (షేక్ హాండ్) 
 • సలామ్ చెప్పడంలో కొన్ని నియమాలు 

7. ఇతరుల వద్దకు పోయే మరియు అనుమతి కోరే నియమాలు 

 • ఇతరుల వద్దకు యోగక్షేమాలను తెలుసుకొనే ఘనత 
 • ఇండ్లలోకి అనుమతి లేకుండా చూడకూడదు 
 • అనుమతి కోరే విధానం 
 • అనుమతి కోరేవాడు ఇంటి వద్ద ఎక్కడ నిలబడాలి?
 • అనుమతి కోరేవారు తమ పేరు చెప్పాలి 
 • మూడు సార్లు అనుమతి కోరాలి 
 • సలామ్ చేసిన తరువాత అనుమతి కోరాలి 
 • అనుమతి చిహ్నం పెట్టవచ్చును 
 • ఇంట్లో ఉన్న వారికి సలామ్ 
 • పిల్లలు యుక్త వయస్సుకు చేరితే అనుమతి కోరాలి 
 • తలుపు తట్టే విధానం 
 • పరస్పరం కలుసుకున్నప్పుడు వంగడం లేక ముద్దు పెట్టడం నిషిద్ధం 

8. సభ, సమావేశం మర్యాదలు 

 • ఇతరులు కూర్చున్న చోటు నుండి లేపకూడదు 
 • తమ ముందు ప్రజలు గౌరవిస్తూ నిలబడాలని కోరకూడదు
 • సభలో సర్దుకొని ఇతరులకు చోటు కల్పించాలి 
 • అతిథులను సత్కరించాలి 
 • పోట్లాటలకు దూరం ఉండాలి 
 • మాటకారి తనంతో సంభాషించడం 
 • చిరునవ్వుతో కలవడం 
 • పుణ్యాత్ములతో సహవాసం 
 • ముగ్గురిలో ఒకరిని వదలి పరస్పరం రహస్యంగా మాట్లాడుకోకూడదు. 
 • సభలో జిక్ర్ (ధ్యాన) ప్రాముఖ్యత  
 • సభ నుండి పోయేటప్పుడు అనుమతి కోరాలి 
 • సభ నుండి తిరిగిపోవాలంటే దుఆ 

9. ఆవలింతలు

 • ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి? 
 • ఆవలింతలను చెడ్డవిగా భావించుటకు కారణాలు 
 • ఆవలింతలు వస్తే ఆపే పద్దతి 

10. తుమ్ములు 

 • తుమ్ము ఘనత 
 • తుమ్మినప్పుడు పలికే పదాలు 
 • తుమ్మేటప్పుడు మెల్లగా తుమ్మాలి 
 • నమాజు చేస్తుండగా తుమ్మినప్పుడు ఏం చేయాలి? 
 • తుమ్మినవాడు ‘అల్ హమ్దు లిల్లాహ్’ అంటే విధిగా దానికి జవాబు పలకాలి 
 • ఒక వ్యక్తి మూడు మార్ల కంటే ఎక్కువగా తుమ్మినప్పుడు ఎలా బదులివ్వాలి?
 • ‘యర్ హముకల్లాహ్’ అని చెప్పి వారికి తుమ్మినవాడు జవాబు ఇవ్వాలి 
 • తమ్మిన వారు ‘అల్ హమ్దులిల్లాహ్’ చెప్పకపోతే జవాబు ఇవ్వనక్కరలేదు. 
 • స్త్రీ పురుషులు 

11. భోజన మర్యాదలు 

 • బంగారం, వెండి పాత్రలలో తినకూడదు మరియు త్రాగకూడదు 
 • దేనికైనా ఆనుకొని తినకూడదు 
 • భోజనం వడ్డించిన తరువాత నమాజుకు వెళ్ళకూడదు 
 • తినక ముందు చేతులను నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోవాలి 
 • తిన్న తరువాత చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి 
 • తినక ముందు, తిన్న తరువాత ప్రార్థన  
 • ఉత్తమమైన రీతిలో తినడం 
 • తినేటప్పుడు రెండేసి పండ్లు తీసుకోకూడదు 
 • అన్నం చల్లారిన తరువాత తినడం మంచిది 
 • భోజనం లోపాలు ఎత్తి చూపకూడదు 
 • ఒంటరిగా భుజించటం కంటే పంక్తి భోజనం ఉత్తమమైనది. 
 • అతిగా భుజించకూడదు 

12. ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే మరియు మేల్కొనే విధానం 

 • నిద్ర సమయం 
 • నిద్రపోక మునుపు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి 
 • పడకపై చేరుకున్నప్పుడు 
 • నిద్ర కొరకు పఠించబడే కొన్ని దుఆలు 
 • నిద్ర నుండి మేల్కొనే విధానం మరియు దుఆలు 
 • కలలు కంటే? 
 • చెడు కలలు కంటే? 
 • అబద్దపు కలలు చెప్పుకోవటం 

13. వివాహ విధానం మరియు దాని ప్రాముఖ్యత 

 • ఉత్తమురాలయిన భార్య విశిష్ఠత 
 • సహజీవనం లేక ధర్మేతరులతో వివాహాలు నిషిద్ధం 
 • వివాహం కొరకు నిషేధించబడిన స్త్రీల వివరాలు 
 • అమ్మాయి సంరక్షకుని అంగీకారం 
 • వధూవరుల అంగీకారం 
 • వివాహ విధానం 
 • వివాహం కొరకు చదవబడే ఖుత్బా  
 • విడాకుల హక్కు 
 • వలీమా విందు 
 • నికాహ్ విందు 
 • వరకట్నం 
 • వరకట్నం చెడు సంపాదన కాదా….!!!! 

14. అంత్యక్రియలు 

 • మృతునికి అంత్యక్రియలు జరిపే ఘనత 
 • మృతునికి స్నాన సంస్కారం 
 • మృతునికి వస్త్ర సంస్కారం 
 • శ్మశానానికి ఎత్తుకొని పోయే సంస్కారం 
 • ఇతరులు రోదించడం వలన మృతుడు శిక్షింపబడతాడు 
 • మరణించిన వ్యక్తి ఇంటికి పోయి చేసే దుఆ 
 • ఖనన సంస్కారం 
 • లహద్ సమాధి అంటే? 
 • షఖ్ సమాధి అంటే? 
 • సమాధుల నిర్మాణం 
 • సమాధుల సందర్శనం 
 • వితంతువు 
 • మరణించిన తరువాత కూడా మనిషికి లభించే పుణ్యాలు 
 • శ్రాద్ధకర్మ (దివిసం) 

జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ గారి ఇతర పుస్తకాలు క్రింది లింక్ దర్శించి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు
https://teluguislam.net/zafarullah-khan-nadvi-books/

ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ:
https://teluguislam.net/?p=4259

%d bloggers like this: