అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది, అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే [వీడియో]

అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది, అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1277
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – https://youtu.be/oaEzWzJQHFo – 8 నిముషాలు

1277. హజ్రత్ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు: దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రబోధించారు: “అసూయకు దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది.” (దీనిని అబూదావూద్ సేకరించారు-ఇబ్నెమాజాలోనూ హజ్రత్ అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు)చే ఈ విధంగానే ఉల్లేఖించ బడింది)

సారాంశం: అసూయ లేక ఈర్య పెద్ద పాపాల కోవకు చెందినది. ఈర్ష్య మూలంగానే షైతాన్ తొలిసారిగా అల్లాహ్ ను ధిక్కరించాడు. ఖాబిల్ తన సోదరుడైన హాబిల్ ని అసూయతోనే హత్య చేశాడు. దైవప్రవక్త హజ్రత్ యూసుఫ్ (అలైహిస్సలాం) సోదరులు ఆయన యెడల చేసిన చెడు వ్యవహారానికి అసలు కారణం ఈ అసూయే. యూద పండితులు, అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉబై వంటి కపటులు మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పట్ల చేసిన కపట చేష్టలన్నింటికీ మూలం ఈర్ష్యే. దీనికి సంబంధించిన ఉల్లేఖనాలనేకం ఉన్నాయి. ఇది విశ్వాసానికి విరుద్ధాంశం. అందుకే దీనికి దూరంగా ఉండమని మహనీయ ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) చాలా గట్టిగా తాకీదు చేశారు.


యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఇతర ముఖ్యమైన లింకులు:

%d bloggers like this: