మీసం తీసేయవచ్చా! గెడ్డం పొడుగ్గా పెంచేటప్పుడు అటు ఇటు సరిగా లేనప్పుడు కత్తెర తో సరిచేయవచ్చా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

గడ్డం తప్పనిసరి అని ఏదైనా హాదీసులో చెప్పబడినదా? [ఆడియో]

%d bloggers like this: