దిష్టి గురించిన బోధనలు [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[3:46 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

క్రింది వీడియో కూడా చూడండి, ఇన్షా అల్లాహ్
దిష్టి తగలకుండా బుగ్గకి నల్ల చుక్క లేదా కాళ్ళకి నల్ల దారం కట్టవచ్చా? [వీడియో]
https://teluguislam.net/?p=13379

%d bloggers like this: