చేతి వ్రేలికి గాయం అయ్యి కుట్లు పడిఉంటే ఎలా వుజూ చేసుకోవాలి? తయమ్ముము చేసుకుంటే సరిపోతుందా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[1:13 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

తహారా (శుద్ధి, శుచీశుభ్రత) – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/tahara/

%d bloggers like this: