మంచి “ముహూర్తం” చూసుకొని పనులు మొదలు పెట్టవచ్చా?[వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:32 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

అపశకునాల నమ్మకాలు ఇస్లాంలో నిషిద్ధం
https://teluguislam.net/2019/08/07/belief-in-omens-telugu-islam

%d bloggers like this: