కొందరు సోదరులు డ్యూటీలు రాత్రి 12 , 2 వరకు చేస్తారు. ఫజ్ర్ నమాజుకు లేవలేరు. ఉదయం 7 లేదా 8 కి లేసి ఫజ్ర్ చేసుకుంటారు.ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:26 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: