ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ఎవరి నుండి వచ్చింది? & ఎవరి కోసం వచ్చింది? మరియు దీని యొక్క అవతరణ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[39:39 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఖురాన్ మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/quran

%d bloggers like this: