తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 02 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 2
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

1) ఖుర్ఆన్ లో అతి పెద్ద ఆయాత్ దేనిగూర్చి? అది ఏ సురాహ్ లో గలదు?

A) ఏకత్వం గూర్చి అది సురాహ్ యాసీన్ లో ఉంది
B) అది అప్పు గూర్చి సురాహ్ బఖరా లో గలదు
C) మహర్ గూర్చి అది సురాహ్ నిసా లో గలదు

2) “రసూల్” అనగా అర్థం ఏమిటి?

A) దాత
B) ప్రదాత
C) సందేశహరుడు.

3) దైవదూతల నాయకుడైన దైవదూత ఎవరు?

A) మీఖాయిల్ (అలైహిస్సలాం)
B) జిబ్రాయిల్ (అలైహిస్సలాం)
C) ఇస్రాఫీల్ (అలైహిస్సలాం)

4) ఈమాన్ యొక్క మూల స్తంభాలు ఎన్ని ? వాటిలో తొలిది ఏది?

A) అవి 6 వాటిలో తొలిది అల్లాహ్ పై విశ్వాసం
B) అవి 5 వాటిలో తొలిది రసూల్ పై విశ్వాసం
C) అవి 4 వాటిలో తొలిది పరలోకం పై విశ్వాసం

5) పవిత్ర ఏకత్వ కలిమాలో గల నియమాలు ఎన్ని?

A) 2
B) 6
C) 5

క్విజ్ 02. సమాధానాలు & విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 9:51]

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: