ఏప్రిల్ ఫూల్ మరియు దాని ప్రమాదాలు

బిస్మిల్లాహ్

వక్త/రచయిత : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ సాలెహ్ అల్ ఉథైమిన్ (రహిమహుల్లాహ్)
తెలుగు అనువాదం: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఈ సందర్భంగా ఏప్రిల్ ఫూల్ పేరిట కొందరు మూర్ఖులు చేస్తున్న చేష్టల నుండి నేను ముస్లిములందరినీ హెచ్చరిస్తున్నాను: హెచ్చరిక ఏమిటంటే ఇది యూదుల, క్రైస్తవుల, మజూస్ (అగ్నిపూజారుల) మరియు అవిశ్వాసుల నుండి పొందిన ఓ అబద్ధం, అసత్యం. ఇందులో ధర్మపరమైన నిషేధమైన అసత్యమే కాకుండా ముస్లిమేతరుల పోలిక ఉంది, ముస్లిమేతరుల పోలిక నిషిద్ధం.

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు: “మన్ తషబ్బహ బిఖౌమిన్ ఫహువ మిన్ హుమ్” అంటే “ఎవరు ఏ జాతి పోలికను అవలంబిస్తాడో అతడు ఆ జాతి వారికి చెందినవాడు అవుతాడు”. (అబూదావూద్ 4031). (షేఖుల్ ఇస్లామ్ ఇబ్ను తైమియా దీని సనద్ ను ‘జయ్యిద్’ అంటే ప్రమాణికమైనదని అన్నారు.)

పోలిక అన్నది కనీసం నిషిద్ధంలో వస్తుంది, హదీసు యొక్క బాహ్య పదాలు చూస్తే పోలిక వహించేవాడు అవిశ్వాసానికి పాల్పడినట్లని కనబడతున్నాయి.

ఏప్రిల్ ఫూల్ అని చెప్పడంలో ఈ రెండు నిషిద్ధ కార్యాలే (1-అబద్ధం, 2- ఇతరుల పోలిక) గాకుండా ఇస్లాం మరియు ముస్లిం శత్రువుల పట్ల ముస్లిం అవమానత్వం కూడా ఉంది. ఎలా అనగా కామన్ సెన్స్ గా అందరూ ఎరిగిన విషయమే: ఎవని పోలిక అవలంబించడం జరుగుతుందో వాడు ఈ పోలిక అవలంబించేవాడికన్నా మేలైనవాడన్న గర్వంలో పడతాడు, వీనికన్నా బెటర్ గనకనే నన్ను ఫాలో అవతున్నాడన్న ఫీలింగ్ కి గురవుతాడు. తుదకు ఈ పోలిక అవలంబించేవాడు తనకు తాను తక్కువగా భావించి అంటే న్యూనతభావానికి గురై వాని పోలిక అవలంబిస్తాడు, ఈ విధంగా విశ్వాసి అవిశ్వాసికి తోకగా, వానికి ఫాలోవర్ గా అయి అవమానం పాలవుతాడు.

ఇంతే కాకుండా ఈ ఛండాలమైన, నీచమైన అసత్యపు ఎప్రిల్ ఫూల్ లో మరో నాలుగో నిషిద్ధం ఏముందంటే: అధర్మంగా ఇతరుల సొమ్ము కాజేయడం, ముస్లిములను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం. ఫూల్ జేస్తున్నా అని ఇంటివారికి మనింటికి చుట్టాలొస్తున్నారు మంచి వంటకాలు చేసి పెట్టండని కాల్ చేస్తాడు, లేదా ఇంకా ఇలాంటి జోక్స్ పేరు మీద జరిగే చేష్టలు. లేదా భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యే సమాచారం అందజేస్తాడు, ఉదాహరణకు మీ యజమానికి ఆక్సిడెంట్ జరిగింది, బండి క్రింద పడ్డాడు  అన్నటువంటి జోకులు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా ఇవి యోగ్యం కాజాలవు.

وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة أبريل، وأظن أنه قريبٌ من هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم إنها مع كونها كذباً والكذب محرم شرعاً، وكونها تشبهاً بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقومٍ فهو منهم». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد. وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها لهذين المحظورين هي أيضاً إذلالٌ للمسلم أمام عدوه؛ لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده، ويرى أنه أقدم منه؛ ولذلك ضعف مقلده حتى قلده، ففيها إذلالٌ للمؤمن بكونه ذيلاً وتبعاً للكفار. المحظور الرابع أن غالبها -أي غالب هذه الكذبة الخبيثة- تتضمن أكلاً للمال بالباطل أو ترويعاً للمسلم، فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول: إن فلاناً يقول ترى عندنا جماعة هذا اليوم يطبخون غداءً كثيراً ولحماً. وما أشبه ذلك. أو ربما يخبرهم بأمرٍ يروعهم؛ كأن يقول: قيمكم دُعس، دعسته سيارة. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال

[అరబిక్ మూలం : binothaimeen.net/content/6820]

%d bloggers like this: