తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 14 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 14
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 14

1) నరకం యొక్క అట్టడుగుభాగం ఎవరి నివాసం?

A) కాఫిర్లు(అవిశ్వాసులు)
B) మునాఫిక్ లు (కపట విశ్వాసులు)
C) ముష్రిక్ లు(బహు దైవారాధకులు)

2) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) వారి యొక్క ఏ సహచరుని పేరు ఖుర్ఆన్ లో వచ్చింది?

A) ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ (రజియల్లాహు అన్హు)
B) అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్ (రజియల్లాహు అన్హు)
C) జైద్ బిన్ హారిస్ (రజియల్లాహు అన్హు)

3) స్వర్గంలో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) వారికి అల్లాహ్ (సుబహానహు వ తఆలా) ప్రసాదించే సెలయేరు ఏది?

A) జమ్ జమ్
B) కౌసర్ సెలయేరు
C) సల్ సబీల్ సెలయేరు

క్విజ్ 14. సమాధానాలు, విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 16:56]


ఇతరములు 

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: