మహా ప్రవక్త జీవిత చరిత్ర: అర్రహీఖుల్‌ మఖ్ తూమ్ (పూర్తి పుస్తకం)

బిస్మిల్లాహ్
ప్రవక్త జీవిత చరిత్ర: అర్రహీఖుల్‌ మఖ్ తూమ్ (పూర్తి పుస్తకం)

[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి] [PDF]
[ఫైల్ సైజు 135.5 MB]

మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ వెర్షన్ బుక్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [PDF]

[విషయ సూచిక డౌన్లోడ్ చేసుకోండి] [PDF] [14 పేజీలు]

విషయసూచిక

(1) ఇస్లాం శుభోదయ సమయాన అరేబియా పరిస్థితి [PDF] [58p]

 1. అరేబియా నైసర్గిక స్వరూపం – జాతులు [PDF] [13p]
 2. అరబ్బు రాజ్యాలు – నాయకత్వాలు [PDF] [19p]
 3. అరేబియా మతాలు – ధర్మాలు [PDF] [15p]
 4. అజ్ఞాన కాలంనాటి అరబ్బుల సామాజిక తీరుతెన్నులు [PDF] [8p]

(2) ప్రవక్త ﷺ వంశావళి, జననం, నలబై ఏండ్ల పవిత్ర జీవని [PDF] [30p]

 1. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వంశావళి [PDF] [11p]
 2. శుభ జననం & నలబై ఏళ్ళ పవిత్ర జీవితం (ప్రవక్త పదవి ముందు) [PDF] [17p]

(3) మక్కా దైవదౌత్య జీవితం [PDF] [196p]

 1. దైవ దౌత్యపు ఛత్ర ఛాయల్లో ముహమ్మద్ ﷺ [PDF] [11p]
 2. సందేశ ప్రచారాదేశం – దాని అంతరార్థం [PDF] [5p]
 3. ప్రథమ దశ – దైవసందేశ ప్రచార యత్నం [PDF] [5p]
 4. రెండవ దశ – బహిరంగ దైవసందేశ ప్రచారం [PDF] [59p]
 5. సంపూర్ణ సంఘ బహిష్కరణ [PDF] [7p]
 6. అబూ తాలిబ్‌ను కలసిన ఖురైష్‌ చిట్టచివరి ప్రతినిధి బృందం [PDF] [4p]
 7. శోక సంవత్సరం [PDF] [5p]
 8. ప్రప్రథమంగా ఇస్లాం స్వీకరించిన వారి సహన సంయమనాలను పురికొల్పిన కారణాలు [PDF] [15p]
 9. తృతీయ దశ – మక్కాకు వెలుపల ఇస్లామ్‌ సందేశ ప్రచారం [PDF] [9p]
 10. ప్రముఖ వ్యక్తులు, వివిధ తెగల్లో ఇస్లామ్‌ ధర్మ ప్రచారం [PDF] [13p]
 11. ఇస్రా మరియు మేరాజ్‌ [PDF] [10p]
 12. ప్రథమ బైతె అఖబా [PDF] [7p]
 13. ద్వితీయ బైతె అఖబా [PDF] [11p]
 14. హిజ్రత్‌కు ఉపక్రమించిన ప్రథమ బృందాలు [PDF] [5p]
 15. దారున్నద్వాలో ఖురైషుల సమావేశం [PDF] [5p]
 16. హిజ్రత్‌ చేసి మక్కాను వీడిన దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) [PDF] [24p]

మదీనాలో గడిపిన పవిత్ర జీవితం

(4) మదీనా – మొదటి దశ [PDF] [306p]

 1. హిజ్రత్‌ నాటి మదీనా పరిస్థితులు [PDF] [11p]
 2. నవ సమాజ నిర్మాణం [PDF] [12p]
 3. యూదులతో జరిగిన ఒప్పందం [PDF] [2p]
 4. సాయుధ పోరాటాలు [PDF] [17p]
 5. బద్ర్ సంగ్రామం [PDF] [52p]
 6. బద్ర్ తరువాయి యుద్ద సన్నాహాలు [PDF] [25p]
 7. ఉహద్‌ పోరాటం (గజ్వయె ఉహద్‌) [PDF] [76p]
 8. ఉహద్‌ పోరాటం తరువాతి సైనిక చర్యలు [PDF] [20p]
 9. గజ్వయె అహఁఖాబ్  (అగడ్త యుద్ధం) [PDF] [33p]
 10. అహఁఖాబ్ మరియు ఖురైజా పోరాటాల తదుపరి సైనిక చర్యలు [PDF] [11p]
 11. గజ్వయె బనీయిల్‌ ముస్తలిక్‌ [PDF] [18p]
 12. గజ్వయెబనీ ముస్తలిక్‌ తరువాత చేపట్టిన సైనిక చర్యలు [PDF] [4p]
 13. హుదైబియా ఒప్పందం [PDF] [15p]
 14. హిజ్రత్‌ చేసి వచ్చిన మహిళల అప్పగింతను నిరాకరించడం [PDF] [9p]

(5) మదీనా – రెండవ దశ [PDF] [120p]

 1. క్రొత్త మార్పు [PDF] [26p]
 2. హుదైబియా ఒప్పందం తరువాతి సైనిక చర్యలు [PDF] [3p]
 3. గజ్వయె ఖైబర్‌; గజ్వయె వాదియిల్‌ ఖురా [PDF] [27p]
 4. గజ్వయె జాతుర్రిఖాఖ్‌ (జాతుర్రిఖాఖ్‌ యుద్ధం- హి.శ. 7) [PDF] [8p]
 5. ఉమ్రయె ఖజా [PDF] [6p]
 6. ‘మూతా’ పోరాటం [PDF] [12p]
 7. మక్కా విజయం [PDF] [38p]

(6) మదీనా – మూడవ దశ – ప్రవక్త జీవితంలోని చివరి దశ [PDF] [144p]

 1. గజ్వయె హునైన్‌ (హునైన్‌ యుద్ధం) [PDF] [20p]
 2. మక్కావిజయం తరువాతి సైనిక చర్యలు -ప్రభుత్వాధికారుల నియామకం [PDF] [9p]
 3. గజ్వయె తబూక్‌ (తబూక్‌ పోరాటం) [PDF] [20p]
 4. హిజ్రీ శకం 9 లో జరిగిన హజ్‌ [PDF] [2p]
 5. గజ్వాల (యుద్ధాల)పై ఓ సమీక్ష [PDF] [5p]
 6. దైవధర్మంలో తండోపతండాలుగా ప్రజల ప్రవేశం [PDF] [23p]
 7. ఇస్లామ్‌ ధర్మప్రచార సాఫల్యం – దాని ప్రభావాలు [PDF] [4p]
 8. హజ్జతుల్‌ విదా (చివరి హజ్‌) [PDF] [12p]
 9. చిట్టచివరి సైనిక యాత్ర [PDF] [2p]
 10. పరమాప్తుని వైపునకు ప్రస్థానం [PDF] [16p]
 11. మహాప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కుటుంబం [PDF] [14p]
 12. పరిపూర్ణ మూర్తిమత్వం [PDF] [16p]

మహా ప్రవక్త ﷺ జీవిత చరిత్ర – సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: