ధర్మంపై నిలకడ (الثبات على الدين) [వీడియో]

 

బిస్మిల్లాహ్

ఇందులో మీరు ధర్మంపై నిలకడగా, స్థిరంగా ఎలా ఉండగలరో తెలుసుకుంటారు, స్వయంగా వినండి, వీక్షించండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి.

[42 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

ఇతరములు:

ధర్మం పై నిలకడకై దుఆలు الدعاء للثبات على الدين

%d bloggers like this: