అల్లాహ్ ను ప్రేమించండి – స్వర్గాన్ని చేరుకోండి [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్
అల్లాహ్ ను ప్రేమించండి – స్వర్గాన్ని చేరుకోండి
పుస్తకం చదవడం కోసం పైన బొమ్మ మీద క్లిక్ చెయ్యండి

అల్లాహ్ ను ప్రేమించండి – స్వర్గాన్ని చేరుకోండి
ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి 
[మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్] [PDF] [291 పేజీలు][6.5 MB]

కూర్పు: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హాఫిజహుల్లాహ్)

సంక్షిప్త విషయ నూచిక [డౌన్లోడ్]

అన్ని చాఫ్టర్లు PDF లింకులు గా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. లింక్ క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా చదవవచ్చు.

పూర్తి విషయసూచిక: [డౌన్లోడ్]

అధ్యాయం 01:  అల్లాహ్‌ ప్రేమ పొందుటకు మౌలిక అంశాలు

 1. అల్లాహ్‌ ప్రీతి పొందుటకై తొలి అంశం.
 2. అల్లాహ్‌ ప్రేమకు కారణమయ్యే మౌలిక విశ్వాసాలు.
 3. ఇస్లాం ధర్మాన్నే ప్రేమించాలి 
 4. సర్వజనులకన్నా అల్లాహ్‌ను మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను ప్రేమించాలి .
 5. ధృఢమయిన విశ్వాసంతో అల్లాహ్‌ను ప్రేమించాలి.
 6. విశ్వాసం మరియు ఏకదైవారాధన అల్లాహ్‌ ప్రేమకు ప్రతిరూపం.
 7. అల్లాహ్‌ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) విధేయతే ప్రేమకు పునాది.
 8. అల్లాహ్ మరియు ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ప్రవక్త విధేయతే ప్రేమకు పునాది
 9. దృఢమైన నమ్మకం (తవక్కుల్) కలవారిని అల్లాహ్ ప్రేమిస్తాడు
 10. ఈమాన్ స్థిరత్వం(ఇస్తేఖామత్) కలవారిని అల్లాహ్ ప్రేమిస్తాడు

అధ్యాయం 02 : భయభక్తులతో అల్లాహ్‌ వైపుకు మరలండి

 1. క్షమాపణ వేడుకొనేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 2. పశ్చాత్తాపం చెందేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 3. మన్నింపు మరియు పశ్చాత్తాపం వలన ప్రజలు అనుగ్రహింపబడతారు.
 4. మన్నింపు మరియు పశ్చాత్తాపం అంగీకరింపబడిన కొందరి మహాత్ముల గాధలు.

అధ్యాయం 03 : ఇస్లామీయ విధులను పాటించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు

 1. అల్లాహ్‌ ప్రేమకు కారణమయ్యే విధులు.
 2. అల్లాహ్‌కు అతి ప్రీతికరమైన కార్యం వేళకు నమాజు చేయడం
 3. తల్లిదండ్రుల సేవలు చేసేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 4. అల్లాహ్‌ మార్గంలో (షహీద్‌) అమరులైన వారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు .
 5. ఉపవాసాలు పాటించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 6. జకాత్‌ విధిగా చెల్లించేవారిపై అల్లాహ్‌ కారుణ్యం ఉంటుంది.
 7. హజ్జ్‌ చేసినవారి సర్వ పాపాలు క్షమించబడతాయి.

అధ్యాయం 04: నఫిల్‌ ఆరాధనలు పాటించువారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు

 1. అల్లాహ్‌ ప్రేమకు కారణమయ్యే అదనపు ఆరాధనలు
 2. అల్లాహ్‌ తన దాసుల పుణ్యాలను రెట్టింపు చేస్తాడు
 3. సున్నత్‌ మరియు నఫిల్‌ నమాజులను పాటించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 4. క్రమం తప్పకుండా చేసే పుణ్యాలు అల్లాహ్‌కు ప్రీతికరమైనవి
 5. తహజ్ఞుద్‌ నమాజు
 6. విత్ర్ నమాజు
 7. చాష్త్‌ నమాజు (జుహా లేక అవ్వాబీన్ నమాజు)
 8. తస్‌బీహ్‌ నమాజు
 9. పశ్చాత్తాపం నమాజు
 10. వుజూ చేసిన తరువాత రెండు రకాతుల నమాజు
 11. నఫిల్‌ ఉపవాసాలు

అధ్యాయం 05: అల్లాహ్‌ ప్రేమ పొందుటకై ముఖ్యమైన మార్గాలు

 1. దానధర్మాలు చేసేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు మరియు అనుగ్రహిస్తాడు.
 2. కృతజ్ఞతలు చెల్లించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 3. అల్లాహ్‌ను ఎప్పుడు మొరపెట్టుకున్నా ఆలకిస్తాడు.
 4. ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణం చేసేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు.
 5. అల్లాహ్‌ నామస్మరణ కారణంగా ప్రేమించబడతారు.

అధ్యాయం 06: అల్లాహ్‌ ప్రీతిని పొందుటకు అతి గొప్ప సమయాలు

 1. ఇస్లాం ధర్మంలో సమయాల వాస్తవికత
 2. ముహర్రం నెల విశిష్టత
 3. రజబ్‌ నెలవిశిష్టత
 4. షాబాన్‌ నెల విశిష్టత
 5. రమజాన్‌ నెల విశిష్టత
 6. జుల్‌ హజ్జ్‌ (బక్రీద్‌) నెల విశిష్టత
 7. రమజాన్‌ మరియు జుల్‌ హజ్జ్‌ పది రోజుల విశిష్టత
 8. ఘనమైన రాత్రి (లైలతుల్‌ ఖద్ర్‌) విశిష్టత
 9. జుల్‌ హజ్జ్‌ పది రోజులు అల్లాహ్‌కు అతి ప్రియమైనవి
 10. ముహర్రం పదొవరోజు విశిష్టత
 11. షాాబాన్‌ 15వ రాత్రి విశిష్టత
 12. జుల్‌హజ్జ్‌ తొమ్మిదవ (అరఫా) రోజు అల్లాహ్‌ తన దాసులను మెచ్చుకుంటాడు
 13. అరఫా రోజు ఉపహూసం విశిష్టత
 14. శుక్రవారం రోజు విశిష్టత
 15. సోమ, గురువారాల విశిష్టత

అధ్యాయం 07: ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో చేసే ప్రార్థనలను అల్లాహ్‌ తప్పక ఆలకిస్తాడు

 1. అజాన్ మరియు ఇఖామత్ సమయం 
 2. అల్లాహ్ మార్గంలో యుద్ధం చేసే సమయం 
 3. వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు అల్లాహ్ కారుణ్యం అవతరిస్తుంది 
 4. శుక్రవారం రోజు 
 5. అర్థరాత్రి సమయం 

అధ్యాయం 08: అల్లాహ్‌కు అతి ప్రీతికరమైన స్థలాలు

 1. ప్రపంచంలోనే అతి విశిష్టమైన మసీదులు 

అధ్యాయం 09: ధర్మాన్ని నేర్చుకోవటం మరియు దాన్ని విస్తరింపజేయటం

 1. అల్లాహ్‌ తన ప్రియమైన దాసులకు ధర్మ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు
 2. ధర్మ జ్ఞానం బోధించేవారిఫై అల్లాహ్‌ తన కారుణ్యాన్నికురిపిస్తాడు
 3. పరస్పరం ఉపన్యాసం చేసుకునే విశిష్టత
 4. అల్లాహ్‌కు ప్రియమైన సభ, సమావేశం

అధ్యాయం 10: సుగుణవంతులను అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు

 1. కోపాన్ని దిగమింగేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 2. సహనమూర్తులను అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 3. పేదవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 4. సత్యవంతులను అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 5. న్యాయమూర్తులను అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 6. భయంభక్తిగా జీవించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 7. పరిశుద్దులను అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 8. తుమ్ముల కారణంగా ప్రేమింపబడతారు
 9. బిడియం స్వర్గానికి మార్గం

అధ్యాయం 11: తోటి మనిషిని ప్రేమిస్తే అల్లాహ్‌ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడు

 1. పరస్పరం ప్రేమానుబంధాలను పెంచుకోవాలి
 2. పరామర్శించేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 3. ఒండొకరిని సందర్శించుకునే వారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 4. ఉపకారం (ఇహ్సాన్ ) చేసేవారిని అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 5. తోటి సహోదరులకు సహాయపడితే అల్లాహ్‌ ప్రేమిస్తాడు
 6. అనాధులను ఆదరిస్తే అల్లాహ్‌ స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు
 7. ఆడ పిల్లలను పెంచి పొపిస్తే అల్లాహ్‌ స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు

అధ్యాయం 12: అల్లాహ్‌ ప్రియతముల పరలోక ప్రయాణం

 1. అల్లాహ్‌ను ప్రేమించే దాసులకు మంచి చావు 
 2. అల్లాహ్‌ సన్నిధిలో ప్రియమైన ఆత్మలకు లభించే గౌరవం
 3. సమాధిలో ప్రశ్నోత్తరాల తరువాత స్వర్గ సుఖాలు
 4. పరలోకంలో అల్లాహ్‌ తన ప్రియమైన దాసుల పాపాలను క్షమిస్తాడు
 5. పరలోకంలో విశ్వాసులకు జ్యోతి ప్రసాదించబడుతుంది
 6. విచారణ లేకుండానే కొందరు స్వర్గంలోనికి ప్రవేశిస్తారు
 7. అందరికంటే ముందు స్వర్గానికి ప్రవేశించే ప్రియమైన దాసులు
 8. అందరికంటే చివరిన స్వర్గంలోనికి పోయే దాసులు

అధ్యాయం 13: ప్రియమైన దాసులకు అల్లాహ్‌ స్వర్గాన్ని (ప్రసాదిస్తాడు

 1. స్వర్గం అతిసుందరమైనది 
 2. స్వర్గంలో అందమైన మేడలు మరియు గుడారాలు
 3. స్వర్గం వృక్షాలు మరియు పండ్లూ ఫలాలు
 4. స్వర్గవాసులు తినే, త్రాగే పాత్రలు
 5. స్వర్గవాసులకు పుణ్యవతులైన భార్యలు
 6. స్వర్గ స్త్రీలకు పుణ్యభర్త మరియు గొప్ప సౌందర్యం అనుగ్రహించబడును
 7. స్వర్గవాసులకు ప్రాప్తమయ్యే శక్తి
 8. స్వర్గవాసుల కొరకు సేవకులు
 9. స్వర్గవాసులు అల్లాహ్‌ను దర్శించుకునే మహా భాగ్యం పొందుతారు
 10. తస్‌బీహ్‌,తక్బీర్ స్వర్గం అనుగ్రహాలు
%d bloggers like this: