ఇస్లాం లో దినాలు, తద్దినాలు, చాలీస్మాలు, బర్సీలు జరుపుకోవచ్చా? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

dinalu taddinalu.jpg

ఇక్కడ ఆడియో వినండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి (7 నిమిషాల ఆడియో)

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

%d bloggers like this: