ఇస్లాం ధర్మం సంపూర్ణమయింది. కొత్త పోకడలు , నూతన ఆచారాలను సృష్టించరాదు [వీడియో]

[5:19 నిముషాలు]
ఇస్లాం ధర్మం సంపూర్ణమయింది, కొత్త పోకడలు , నూతన ఆచారాలను సృష్టించరాదు
కూర్పు : ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
Dawah and Foreigners guidance office, zulfi, Saudi Arabia.

%d bloggers like this: