ప్రవక్త ఇబ్రాహీం (అలైహిస్ సలాం) కథ – The Story of Prophet Ibraheem (AlaihisSalaam)

prophet-ibraheemపుస్తకం నుండి: ఖురాన్ కథామాలిక
మూలం: షేఖ్ అబూ బకర్ నజార్
అనువాదం: అబ్దుల్ వాహెద్,హాఫిజ్  ఎస్.ఎం.రసూల్ షర్ఫీ
పబ్లిషర్స్: శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్ , హైదరాబాద్

[ఇక్కడ చదవండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

This entry was posted in Islam-Telugu (ఇస్లాం), Qur'an (ఖురాన్), Seerah (జీవిత చరిత్ర ), Stories. Bookmark the permalink.