ప్రవక్త యూసుఫ్ (అలైహిస్సలాం) కథ – The Story of Yusuf (Peace be upon him)

the-story-of-yusufపుస్తకం నుండి: ఖురాన్ కథామాలిక
మూలం: షేఖ్ అబూ బకర్ నజార్
అనువాదం: అబ్దుల్ వాహెద్,హాఫిజ్  ఎస్.ఎం.రసూల్ షర్ఫీ
పబ్లిషర్స్: శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్ , హైదరాబాద్

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

%d bloggers like this: