హదీథ్ – మొదటి స్థాయి [తెలుగు]

హదీథ్ – మొదటి స్థాయి [తెలుగు]
(రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

 1. చిత్తశుద్ధి తో పనిచేయటం – Performing Deeds with Sincerity

 2. మర్యాదపూర్వక సంభాషణ & స్నేహపూర్వక కలయిక

 3. ధర్మప్రచారం మరియు దాని ప్రతిఫలం

 4. అన్నపానీయములు సేవించే విధానం

 5. ఇస్లాం ధర్మంలో తుమ్మినప్పుడు ఆచరించవలసిన పధ్దతి

 6. సత్యం పలకటాన్ని ప్రోత్సహించటం-అసత్యం పలకటాన్ని నిరోధించటం

 7. అభివాదము & అన్నదానం యొక్క ఔన్నత్యం (Greeting with Salam & Feeding Poor)

 8. కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే పద్ధతి (Dua while entering and exiting from toilet)

 9. కోపతాపాల గురించి హెచ్చరిక (warning about becoming angry)

 10. నైతిక ప్రవర్తన (నీతిబద్ధమైన నడవడిక) – Good Character

 11. క్షమాగుణం & సహనశీలత్వం (Patience & Forgiveness)

 12. స్నేహితుల ప్రభావం (Influence of friends)

 13. నాలుకతో & చేతితో ఇతరులకు కష్టం, నష్టం కలిగించకూడదు (Harming others with tongue and hands)

 14. ముస్లింలు విధిగా ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి (Muslims loving each other)

This entry was posted in Character (గుణ గణాలు), Hadeeth (హదీసులు). Bookmark the permalink.