హదీథ్ – మొదటి స్థాయి [తెలుగు]

హదీథ్ – మొదటి స్థాయి [తెలుగు]
(రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

 1. చిత్తశుద్ధి తో పనిచేయటం – Performing Deeds with Sincerity

 2. మర్యాదపూర్వక సంభాషణ & స్నేహపూర్వక కలయిక

 3. ధర్మప్రచారం మరియు దాని ప్రతిఫలం

 4. అన్నపానీయములు సేవించే విధానం

 5. ఇస్లాం ధర్మంలో తుమ్మినప్పుడు ఆచరించవలసిన పధ్దతి

 6. సత్యం పలకటాన్ని ప్రోత్సహించటం-అసత్యం పలకటాన్ని నిరోధించటం

 7. అభివాదము & అన్నదానం యొక్క ఔన్నత్యం (Greeting with Salam & Feeding Poor)

 8. కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే పద్ధతి (Dua while entering and exiting from toilet)

 9. కోపతాపాల గురించి హెచ్చరిక (warning about becoming angry)

 10. నైతిక ప్రవర్తన (నీతిబద్ధమైన నడవడిక) – Good Character

 11. క్షమాగుణం & సహనశీలత్వం (Patience & Forgiveness)

 12. స్నేహితుల ప్రభావం (Influence of friends)

 13. నాలుకతో & చేతితో ఇతరులకు కష్టం, నష్టం కలిగించకూడదు (Harming others with tongue and hands)

 14. ముస్లింలు విధిగా ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి (Muslims loving each other)

%d bloggers like this: