హదీసు మకరందం (బులూఘ్-అల్–మరామ్) – Bulugh al Maraam

( Bulugh al Maraam) – Download Book –[Part 01Part 02] – Ibn Hajr Al Asqalaani

సంకలనం  : అల్లామా హాఫిజ్ ఇబ్నె హజర్ అస్ఖలానీ (రహ్మలై )
వ్యాఖ్యానం  : మౌలానా సఫీవుర్రహ్మాన్ ముబారక్ పూరీ
తెలుగు అనువాదం : ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్
అల్ హఖ్ తెలుగు పబ్లికేషన్స్ , హైదరాబాద్ -ఆం.ప్ర–ఇండియా

[1] శుచీ శుభ్రతలపుస్తకం

[2] నమాజ్ పుస్తకం

 1. నమాజ్ వేళలు
 2. అజాన్
 3. నమాజుకై షరతులు
 4. సుత్రా (తెర లేక అడ్డు)
 5. నమాజులో అశక్తత , అణకువ
 6. మస్జిద్ వ్యవస్థ
 7. నమాజ్ చేసే విధానం
 8. సహూ సజ్దాలు
 9. నఫిల్ నమాజులు
 10. సాముహిక నమాజ్ మరియు ఇమామత్
 11. ప్రయాణీకుల , వ్యాధిగ్రస్తుల నమాజ్
 12. జుమా నమాజ్
 13. భయస్తితిలో నమాజ్ (సలాతుల్ ఖౌఫ్)
 14. పండుగల నమాజ్
 15. గ్రహణ సమయాలలో నమాజ్ (సలాతుల్ కుసూఫ్)
 16. వర్షం కొరకు నమాజ్ (సలాతుల్ ఇస్థిఖ్ఫా)
 17. వస్త్రధారణ

[3] అంత్యక్రియల పుస్తకం

[4] జకాత్ పుస్తకం (intro)

 1. సదఖతుల్ ఫిత్ర్ (ఫిత్రా దానం)
 2. స్వచ్చంధ దానధర్మాలు
 3. దానధర్మాల పంపిణీ

[5] ఉపవాసాల పుస్తకం – ఉపవాసాల నియమాలు (Intro)

 1. నఫిల్ ఉపవాసాలు మరియు నిషిద్ధ ఉపవాసాలు
 2. ఏతెకాఫ్ – ఖియామె రంజాన్

[6] హజ్జ్ పుస్తకం

 1. హజ్జ్ మహత్తు
 2. మీఖాత్ (ఇహ్రాం పూనవలసిన ప్రదేశాలు)
 3. ఇహ్రామ్ రకాలు – వాటి గుణాలు
 4. ఇహ్రామ్ -తత్సంబంధిత విషయాలు
 5. హజ్జ్ తీరు – మక్కాలో ప్రవేశించు విధానం
 6. హజ్జ్ ను కోల్పోయిన వారు , ఆపబడినవారు

[7] వాణిజ్య పుస్తకం

 1. క్రయ విక్రయాలు
 2. వ్యాపారంలో నిర్ణయాధికారం
 3. వడ్డీ
 4. అరాయగా వచ్చిన తోట ఫలాల అమ్మకానికి అనుమతి
 5. అడ్వాన్సు చెల్లింపు ,అప్పు మరియు కుదువ పెట్టటం గురించి
 6. దివాలా తీయటం , జప్తు చేసుకోవటం గురించి
 7. ఒడంబడిక
 8. రుణం మార్పిడి , భరోసా
 9. భాగస్వామ్యం , అధికారాల అప్పగింత
 10. సత్యప్రకటన
 11. అప్పుగా తీసుకున్న వస్తువుల గురించి
 12. దురాక్రమణ
 13. షుఫా
 14. ముజారబాత్
 15. నీటిపారుదల , కౌలుదారి విధానం
 16. బంజరు భూములను సాగుచేయటం
 17. వక్ఫ్
 18. హిబా (స్వయం సమర్పణ) , ఉమ్రా (శాశ్వత కానుక) మరియు రుఖ్బా
 19. లుఖతా (దొరికిన వస్తువులు)
 20. ఆస్తుల పంపకం
 21. వీలునామా నియమాలు
 22. అమానతు (అప్పగింత)

[8] నికాహ్ పుస్తకం (Intro)

 1. కుఫ్వ్ , ఖియార్ (సమానస్థాయి మరియు నిర్ణయాధికారం)
 2. స్త్రీలతో (భార్యలతో) వ్యవహారసరాలి
 3. మహర్ హక్కు
 4. & వలీమా
 5. భార్యల మధ్యవంతుల విభజన
 6. ఖులా
 7. తలాఖ్
 8. విడాకుల ఉపసంహరణ గురించి
 9. ఈలా ,జిహార్ , కఫ్ఫారా
 10. లియ (శాప ప్రకరణం)
 11. ఇద్ధత్ (గడువు) , శోకం ,ప్రసవం
 12. పాల సంబంధం
 13. భరణం
 14. పోషణ , సంరక్షణ

[9] అపరాధాల పుస్తకం (Intro)

 1. రక్తశుల్కం (దియత్)
 2. నిందారోపణలు , దైవంపై ప్రమాణం చేసి చెప్పటం
 3. తిరుగుబాటుదారులపై యుద్ధం
 4. ధౌర్జన్యపరునితొ పోరాడటం , ధర్మ భ్రష్టున్ని వధించటం గురించి

[10] శిక్షల పుస్తకం

 1. వ్యభిచారానికి విధించబడే శిక్ష
 2. వ్యభిచార నిందారోపణ – శిక్ష
 3. దొంగతనానికి విధించబడే శిక్ష
 4. మద్యం సేవించిన వానికి విధించబడే శిక్ష , మత్తు పదార్ధాల గురించి
 5. తేలికపాటి శిక్షలు

[11] జిహాద్ పుస్తకం

 1. జిజయా మరియు తాత్కాలిక సంధి
 2. గుర్రపు స్వారీ , విలువిద్య

[12] అన్నపానీయాల పుస్తకం

 1. జంతు వేట
 2. ఖుర్భానీ ఆదేశం
 3. అఖీఖా

[13] ప్రమాణాల , మొక్కుబడుల పుస్తకం

[14] వ్యాజ్యాల , తీర్పుల పుస్తకం – ఖాజీ (న్యాయమూర్తి గురించి)

 1. సాక్ష్యాలు
 2. ఆరోపణలు , ఆధారాలు

[15] బానిస విమోచన పుస్తకం (Intro)

 1. ముదబ్బార్, ముకాతబత్ , ఉమ్ముల్ వలద్

[16] వివిధ విషయాల పుస్తకం

 1. వినయ వినమ్రతలు
 2. సత్కార్యం , బంధుత్వ సంబంధాల పెంపకం
 3. సాత్వికత , ధర్మనిష్ట
 4. దుర్గుణాలు, దురలవాట్ల గురించి హెచ్చరించటం
 5. ఉత్తమ గుణ గణాలకై ప్రోత్సహించటం
 6. ధ్యానం మరియు దుఆ

[17] పారిభాషిక పదాలు (పదకోశం)

[18] ఆణిముత్యాలు (హదీసు వేత్తలు)

క్రింద మీరు PDF డాక్యుమెంట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

01.01 అంటే 01 వ చాఫ్టర్లో 01 వ భాగమని అర్ధం.

హదీసు మకరందం (బులూఘ్-అల్–మరామ్)సంకలనం  : అల్లామా హాఫిజ్ ఇబ్నె హజర్ అస్ఖలానీ (రహ్మలై )
వ్యాఖ్యానం  : మౌలానా సఫీవుర్రహ్మాన్ ముబారక్ పూరీ
తెలుగు అనువాదం : ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్
అల్ హఖ్ తెలుగు పబ్లికేషన్స్ , హైదరాబాద్ -ఆం.ప్ర–ఇండియా
%d bloggers like this: