తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 06 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 6
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం -6

1) దుఆ చేస్తూ ఎవరి “వసీలా” (సిఫారసు) తీసుకోవాలి?

A) ప్రవక్తల, దైవదూతల “వసీలా”
B) అల్లాహ్ నామముల, సత్కర్మల “వసీలా”
C) ఔలియాల, బాబాల “వసీలా”

2) పడుకునే ముందు ‘ఆయతుల్ కుర్సీ’ చదివితే ఏమి లాభం ?

A) స్వర్గం
B) నరకం నుండి రక్షణ
C) షైతాన్ దగ్గరికి రాడు, అల్లాహ్ వైపునుండి ఓ రక్షకుడు నియమించ బడుతాడు

3) నమాజు చదవకుంటే ఏమి నష్టం?

A) ఏ నష్టమూ లేదు
B) ముష్రిక్, మునాఫిఖ్ అయిపోయే ప్రమాదముంది
C) చాలా తీరిక దొరుకుతుంది.

క్విజ్ 06. సమాధానాలు,విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 12:01]

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 05 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 5
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 5

1) “ఇబ్లీస్” అంటే ఎవరు?

A) మానవుడు
B) జిన్
C) దైవదూత

2) దైవప్రవక్త ఈసా(అలైహిస్సలాం) గారి సహచరులను ఖుర్ఆన్ లో ఏమని ప్రస్తావించటం జరిగింది?

A) ముహాజిర్
B) అన్సారీ
C) హవారియ్యూన్

3) అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు మ్రొక్కుబడి చేస్తే అది ఎలాంటి చర్య అవుతుంది?

A) షిర్క్ (భాగస్వామ్యం)
B) బిద్అత్ (నూతన ఆచారం)
C) సవాబ్ (పుణ్యకార్యం)

క్విజ్ 05. సమాధానాలు,విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 10:56]

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 04 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 4
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం -4

1) మానవ జీవిత ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి ?

A] పుట్టుట – జీవించుట – చనిపోవడం
B] సుఖ సౌఖ్యాలను అనుభవించడం
C] కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధించుట.

2) పవిత్ర కాబా గృహం చుట్టూ దాసులు ప్రదక్షిణ చేయడాన్ని ఏమంటారు ?

A] సయీ
B] తవాఫ్
C] సలాహ్

3) దైవప్రవక్త (ﷺ) వారికి ముహమ్మద్ (ﷺ) తో పాటుగా ఖుర్ఆన్ మరో పేరుంది అది ఏమిటి?

A] రహ్మాన్
B] ఖలీల్
C) అహ్మద్

క్విజ్ 04. సమాధానాలు, విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 10:27]

%d bloggers like this: