నిద్ర – అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప వరం మరియు సూచన [ఆడియో]

నిద్ర – అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప వరం మరియు సూచన [ఆడియో]
https://youtu.be/3JH_CVAHqrs [14 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ ఆడియో లో చెప్పిన దుఆలు క్రింది లింకులు క్లిక్ చేసి నేర్చుకోండి:

%d bloggers like this: