ఖుర్ఆన్ ఎన్ని సదుద్దేశాలతో చదవచ్చు? వినవచ్చు? [వీడియో]

ఖుర్ఆన్ ఎన్ని సదుద్దేశాలతో చదవచ్చు? వినవచ్చు? [వీడియో]
https://youtu.be/79yNhE30HVM [25 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఖుర్ఆన్ మెయిన్ పేజీ:
https://teluguislam.net/quran/

%d bloggers like this: